skip to Main Content

Mange lag og foreninger i de tre kommunene fikk i 2023 en viktig og solid støtte til nye prosjekter og aktiviteter. Det er tildelt 30 gaver til allmennyttige formål på til sammen 3,7 mill. i 2023. Totalt har stiftelsen i disse to driftsårene delt ut 65 gaver på til sammen 8,9 mill.

Livskraftig og bærekraftige lokalsamfunn

Brannkassestiftelsen Midt-Buskerud skal bidra til livskraftige og bærekraftige lokalsamfunn, ved å støtte og initiere gode allmennyttige prosjekter og formål i kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad

Om oss
Back To Top