skip to Main Content

Mange lag og foreninger i de tre kommunene har også i år fått en viktig og solid støtte til nye prosjekter og aktiviteter. Det er tildelt 26 gaver til allmennyttige formål på til sammen 3,1 mill. i 2023. Totalt har stiftelsen i disse to driftsårene delt ut 61 gaver på til sammen 8,3 mill.

Livskraftig og bærekraftige lokalsamfunn

Brannkassestiftelsen Midt-Buskerud skal bidra til livskraftige og bærekraftige lokalsamfunn, ved å støtte og initiere gode allmennyttige prosjekter og formål i kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad

Om oss
Back To Top