skip to Main Content
Søk støtte

Brannkassestiftelsen Midt-Buskerud støtter prosjekter som bidrar til å utvikle regionen til et godt og bærekraftig samfunn.

Gavetildeling

Søknadsportalen for å søke om gavemidler i 2024 er nå lukket. Søknadene vil bli behandlet i løpet av uke 20. Svarbrev vil bli sendt ut i slutten av den uken.

Søk støtte
Overordnede målsettinger for gavetildelingen
 • Bidra med finansiering til aktiviteter og prosjekter som treffer bredt, og som skaper sosiale og fysiske verdier for felleskapet. Vi skal være offensive og initiere aktiviteter og prosjekter der vi ser muligheter for samfunnsnytte.
Gaveområder
 • Idrett og friluftsliv
 • Kultur
 • Sosial/ideell virksomhet
 • Stedsutvikling
 • Næringsutvikling
Prioriterte formål
 • Prosjekter og organisasjoner som arbeider for og med barn og ungdom.
 • Prosjekter og organisasjoner som drives av frivillige, og som utløser egeninnsats og
  mulig nye initiativer.
 • Tiltak og investeringer med langvarig verdi og nytte for lokalsamfunnet skal prioriteres fremfor kortvarige aktiviteter, arrangementer og prosjekter.
 • Prosjekter og organisasjoner som har klare visjoner og tanker bak sine tiltak.
 • Prosjekter som har en positiv klima- og miljøeffekt, eller som velger klima- og miljøvennlige løsninger.
Geografisk område
 • Som hovedregel gis det kun gaver til organisasjoner og prosjekter i kommunene Modum,
  Sigdal og Krødsherad.
Kriterier for gavetildeling
 • Gaver gis i hovedsak til definerte prosjekter, ikke drift.
 • Det kreves en begrunnet søknad om aktiviteten/formålet med et budsjett/kostnadsoverslag. For gaver over kr.50.000 kreves det et høyere detaljnivå som inkluderer finansieringsplan med opplysninger om egeninnsats og en fremdriftsplan.
 • Det gis ikke gaver til lovpålagte offentlige oppgaver.
 • Lokale filmprosjekter og bøker må ha en bred allmennyttig profil for å motta støtte.
 • Kulturarrangementer, konserter og utstillinger vil normalt ikke være berettiget til støtte.
 • Det gis ikke begrunnelser for avslag på søknader.
Back To Top