skip to Main Content

  Søknadsskjema – Gavemidler, 2024


  About the organization

  Fyll inn fra siste hele regnskapsår

  Beskrivelse av prosjektet / aktiviteten

  Oppstart og fremdriftsplan

  Søknadsbeløp

  Kontaktperson

  Kontonummer *

  Vedlegg

  Andre vedlegg  Back To Top