skip to Main Content

Valg til generalforsamlingen i Brannkassestiftelsen Midt-Buskerud 2023-2027

Det skal velges 2 representanter og 3 vararepresentanter til generalforsamlingen. Valget er tilrettelagt av en valgkomité som består av et medlem fra hver av kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad. Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer velges av og blant myndige personer med bostedsadresse innenfor Stiftelsens geografiske virkeområde, slik dette er definert i formålsbestemmelsen i § 1-2 med følgende fordeling; Modum kommune (3 medlemmer og 1 varamedlem), Sigdal kommune (2 medlemmer og 1 varamedlem) og Krødsherad kommune (1 medlem og 1 varamedlem).

De to representantene velges for 4 år, mens vararepresentantene velges for 2 år. Det er kun en valgbar representant til hvert verv. Det er mulig å stemme blankt.

Stem her
Back To Top